Thứ 3, ngày 22/06/2021

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

BỘ MÔN NGOẠI - ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Nhà A7 - Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 280

Điện thoại:

Email: huynguyenyk@gmail.com

Website: http://hoisv.tump.edu.vn

Facebook: huynguyenyk@gmail.com