Một số hình ảnh về hội CCB trường Đại học Y Dược Thái Nguyên: